Informacje Kontaktowe

MikiLand 
ul. Wolbromska 2
03-680 Warszawa


  • Tel do biura: 692 631 611 (czynny w godzinach pracy przedszkola)
  • Tel  do Dyr Przedszkola – Małgorzata Michalska  / 882 344 522 lub 508 410 066

MikiLand Sp. z o.o.
ul. Wolbromska 2
03-680 Warszawa
NIP 524-25-99-799

  • Wpis do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy pod numerem KRS 275546,
  • Kapitał zakładowy 50 000 PLN,
  • nr rachunku bankowego: PEKAO S.A.   68 1240 1082 1111 0010 1321 5407
  • Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych – nr 169/PN/07

Zarząd:

  • Agnieszka Kelles-Krauz 694 451 074
  • Monika Kłos  601 131 998

Formularz kontaktowy

Kod captcha
Tekst nieczytelny? Kliknij tutaj!