Formularz zgłoszeniowy

Misją naszego przedszkola jest wszechstronne wychowanie Małego Człowieka, jego harmonijny rozwój, zarówno umysłowy, jak emocjonalny oraz społeczny. Nadrzędnym celem naszej pracy jest wyposażenie dziecka w najlepsze narzędzia i umiejętności, które zapewnią mu bezpieczny, dobry start w szkole. Miarą sukcesu naszej dydaktycznej i wychowawczej działalności jest samodzielność, zaradność i przebojowość absolwenta naszego przedszkola, jego kreatywność, spontaniczność, otwartość na nowe wyzwania, ciekawość świata, dociekliwość, zapał do dalszej nauki i rozwijania indywidualnych zainteresowań i pasji. Nasz wychowanek opuszcza przedszkolne mury z wiarą we własne możliwości, umiejętnością radzenia sobie z emocjami, stawienia czoła trudnościom i lękom. Otwarcie komunikuje się z otoczeniem, śmiało wypowiadając swoje opinie, jednak z szacunkiem dla opinii innych ludzi. Cechuje go wysoka kultura osobista, bogate słownictwo, umiejętność zgodnej współpracy z rówieśnikami, a także uczciwego, sportowego współzawodnictwa. Jest dobrze zorganizowany, zdyscyplinowany, potrafi skupić się na zadaniu, dokonywać analizy, wyciągać wnioski, podejmować decyzje oraz ponosić ich konsekwencje. Posiada świadomość swojego wpływu na otoczenie, na innych ludzi i środowisko naturalne.

Jestem zainteresowany:
Kod captcha
Tekst nieczytelny? Kliknij tutaj!