Zerówka

10325359-portrait-of-smart-lad-at-workplace-with-classmates-on-background[1]Misją przedszkola MikiLand jest wszechstronne wychowanie Małego Człowieka, jego harmonijny rozwój, zarówno umysłowy, jak emocjonalny oraz społeczny. Nadrzędnym celem naszej pracy jest wyposażenie dziecka w najlepsze narzędzia i umiejętności, które zapewnią mu bezpieczny, dobry start w szkole.

Miarą sukcesu naszej dydaktycznej i wychowawczej działalności jest samodzielność, zaradność i przebojowość absolwenta naszego przedszkola, jego kreatywność, spontaniczność, otwartość na nowe wyzwania, ciekawość świata, dociekliwość, zapał do dalszej nauki i rozwijania indywidualnych zainteresowań i pasji. Nasz wychowanek opuszcza przedszkolne mury z wiarą we własne możliwości, umiejętnością radzenia sobie z emocjami, stawienia czoła trudnościom i lękom. Otwarcie komunikuje się z otoczeniem, śmiało wypowiadając swoje opinie, jednak z szacunkiem dla opinii innych ludzi. Cechuje go wysoka kultura osobista, bogate słownictwo, umiejętność zgodnej współpracy z rówieśnikami, a także uczciwego, sportowego współzawodnictwa.42063316-portrait-of-smiling-schoolgirl-with-school-bag-isolated-on-a-white-background[1]

Nas absolwent jest dobrze zorganizowany, zdyscyplinowany, potrafi skupić się na zadaniu, dokonywać analizy, wyciągać wnioski, podejmować decyzje oraz ponosić ich konsekwencje. Posiada świadomość swojego wpływu na otoczenie, na innych ludzi i środowisko naturalne.

Wysoko wykwalifikowana i oddana swojej pracy kadra nauczycielska naszego przedszkola poprzez wszelkie swoje działania każdego dnia dąży do tego, by absolwent Mikilandu był szczęśliwym Małym Człowiekiem, który wierzy, że cały świat ma w zasięgu ręki i dysponuje wielką mocą realizowania swoich marzeń.