Zajęcia dodatkowe

Oferta zajęć dodatkowo płatnych

Balet

dzieci (34)Zajęcia baletowe służą koordynacji ruchowej ciała, prostowaniu sylwetki, wzmacnianiu mięśni i ścięgien, rozwijaniu poczucia rytmu, korygowaniu wad postawy, ćwiczeniu pamięci, rozwijaniu wyobraźni przestrzennej, uwrażliwianiu na piękno i estetykę ruchu, wyrabianiu dyscypliny ruchowej, płynności i harmonii ruchu. Ćwiczeniom towarzyszy muzyka poważna, dzięki czemu zajęcia baletowe są dla dzieci wspaniałą okazją do poznania najpiękniejszych klasycznych brzmień. Zajęcia przeznaczone są dla dziewczynek i chłopców w wieku powyżej trzech lat.

Taniec nowoczesny

Zajęcia z tańca nowoczesnego w naszym przedszkolu prowadzone są przez profesjonalnego instruktora i tancerza najwyższej klasy tanecznej „S” w tańcach standardowych oraz klasy „A” w tańcach latynoamerykańskich, który tańczy od ponad 10 lat i brał udział w turniejach na całym świecie. Reprezentując Polskę, zdobył finałowe miejsca w takich krajach, jak: Niemcy, Francja, Hiszpania, Rosja, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa, Słowenia, Mołdawia, Chiny, Tajwan, Singapur oraz Malezja. Posiada tytuł Mistrza Polski w tańcach standardowych, v-ce Mistrzostwo Polski w tańcach standardowych, finał Mistrzostw Polski w 10 tańcach, kilkukrotny finał Mistrzostw Polski w tańcach standardowych, udział w Mistrzostwach Świata w tańcach standardowych, wielokrotne Mistrzostwo Okręgu Mazowieckiego i wielokrotne zwycięstwo w Grand Prix Polski.

Po zakończeniu kariery turniejowej spełnia się jako trener par turniejowych oraz instruktor tańca.

Zumba

Dzieci uwielbiają swobodną, spontaniczną zabawę w rytmie energicznej muzyki w towarzystwie rówieśników, a my umiejętnie wykorzystujemy ich zapał, łącząc taneczną zabawę z intensywną aktywnością fizyczną. Zumba KIDS to elementy GIMNASTYKI SPORTOWEJ oraz taniec. Zumba KIDS promuje zdrowy tryb życia i uczy dzieci wzajemnego szacunku i zaufania, pracy zespołowej i odpowiedzialności. Podczas zajęć dzieciaki uczą się koordynacji ruchów i równowagi. Trening rozwija kreatywność, stymuluje pamięć, uczy dyscypliny i wytrwałości.

Basen

Nauka pływania przeznaczona jest dla dzieci w wieku 5 i 6 lat. Podczas zajęć dzieci mają możliwość oswojenia się z wodą, poznania i doskonalenia technik pływackich. Nauka pływania odbywa się pod czujnym okiem instruktorów i ratownika.

Szachy

Nauka gry w szachy odbywa się w małych grupach. Zajęcia prowadzone są w formie zabawy, która uczy dzieci logicznego i przestrzennego myślenia, rozwija zdolność koncentracji uwagi, podejmowania strategicznych decyzji oraz współzawodnictwa na zasadach fair-play.

Ju-jitsu / Judo

Profesjonalna nauka elementów wybranych sztuk walki prowadzona jest przez doświadczonych instruktorów.

Program zajęć obejmuje:

  • naukę bezpiecznego upadania (przydatne w czasie jazdy na rowerze, rolkach, nartach itp.)
  • przewroty we wszystkich kierunkach, zwiększające zwinność dziecka i bezpieczeństwo w codziennym funkcjonowaniu
  • pracę nad ogólną koordynacją ruchową
  • gimnastykę w podstawowym zakresie (nabywanie ogólnej sprawności fizycznej)
  • podstawowe techniki samoobrony ju-jitsu (w formie zabawy)
  • naukę prawidłowego zachowania się w niebezpiecznych sytuacjach
  • dyscyplinę

Gimnastyka korekcyjna

Zajęcia indywidualne z gimnastyki korekcyjnej prowadzone są na polecenie lekarza ortopedy lub fizjoterapeuty i zgodnie z ich wskazaniami. Zajęcia mają na celu profilaktykę oraz korektę wad postawy. Adresowane są do dzieci, u których zostały zdiagnozowane niewielkie odchylenia od prawidłowej postawy ciała. Indywidualnie dobierane ćwiczenia są ściśle dopasowane do zaistniałej wady i możliwości dziecka. Zajęcia służą również zwiększeniu wydolności organizmu oraz siły mięśniowej, a także kształtowaniu u dziecka nawyku prawidłowej postawy. Prowadzone są w zależności od potrzeby – jeden lub dwa razy w tygodniu.

Logopeda

Każde dziecko w naszym przedszkolu podlega diagnozie logopedycznej. W razie wskazań do dodatkowej pracy nad prawidłowym rozwojem narządów mowy, prowadzone są indywidulane zajęcia logopedyczne.

Religia

Religia prowadzona jest przez osobę świecką i przeznaczona dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.