Żłobek Włochy

Żłobek to szczególne miejsce w naszej placówce. Dołożyliśmy starań, aby stworzyć przestrzeń przyjazną maluszkom, w której będą czuły się bezpieczne i szczęśliwe. Zależy nam, aby najmłodsze pociechy mogły poznawać świat wszystkimi zmysłami w ciepłej, rodzinnej atmosferze, pod czujnym okiem troskliwych opiekunek i w atrakcyjnym, stymulującym do wszechstronnego, optymalnego rozwoju otoczeniu. Pragniemy mądrze i z pasją towarzyszyć dzieciom w fascynującej przygodzie, jaką jest stopniowe odkrywanie własnej samodzielności, odrębności, upodobań i potrzeb. Naszym priorytetem jest zapewnienie maluszkom tak  profesjonalnej i troskliwej opieki, aby wyjść na przeciw wszelkim niepokojom rodziców
i umożliwić im spokojny powrót do pracy.

Nasza placówka spełnia wszystkie standardy dotyczące bezpieczeństwa i edukacji małych dzieci, a do wysokich kwalifikacji dokładamy w naszym żłobku jeszcze wielką pasję. Mając świadomość, że początek przygody z przedszkolem to czas niezwykle ważny i trudny zarówno dla maluszków, jak i rodziców, staramy się, aby proces adaptacji przebiegał łagodnie, w najbardziej komfortowych dla dzieci i personelu warunkach. W tym celu wdrożyliśmy autorski program adaptacyjny: „Dobrze być przedszkolakiem”, który jest opartym na wieloletnim doświadczeniu zbiorem działań o charakterze edukacyjnym
i psychologicznym, niwelujących stres wszystkich uczestników procesu adaptacji. Program ten może być realizowany z dziećmi od 1 do 3 roku życia, które po raz pierwszy przekraczają próg żłobka lub przedszkola, a także z tymi, które posiadają już pewne doświadczenie
w funkcjonowaniu w grupie w obrębie innej placówki.

Rozstanie z mamą, zmiana otoczenia i wejście w nowe środowisko jest momentem przełomowym dla Małego Człowieka, który wymaga mądrego, empatycznego, troskliwego przewodnika. Dziecko przynosi do przedszkola bagaż własnych doświadczeń, umiejętności, wiedzy, potrzeb, upodobań i nawyków. Posiada własny, indywidualny sposób wchodzenia
w relacje, z oczywistych względów niedojrzały, wymagający udoskonalenia poprzez gromadzenie doświadczeń społecznych oraz rozwój struktur układu nerwowego. W żłobku
i przedszkolu stoi przed dzieckiem niełatwe zadanie poradzenia sobie z wielkimi zmianami,
z nową rzeczywistością, w której wszystko jest nieco inne niż w domu. Rozpoczyna się proces przystosowania do nowych warunków we wszystkich sferach działania organizmu: emocjonalno-społecznej, poznawczej i biologicznej. Początkujący przedszkolak powinien zaakceptować fakt znalezienia się w placówce jako coś naturalnego, podjąć próbę nawiązania kontaktu z dorosłymi i rówieśnikami, kontrolować swoje potrzeby fizjologiczne, poznać i opanować przestrzeń, układ i rozmieszczenie pomieszczeń oraz plan organizacji dnia. Zadaniem profesjonalnej kadry jest łagodne i przyjazne przeprowadzenie dziecka przez ten proces, co pozwoli mu na dalsze zdobywanie nowych doświadczeń w poczuciu bezpieczeństwa i postrzeganie przedszkola jako miejsca przyjaznego i ciekawego.

Mamy świadomość, że chociaż wszyscy wychowankowie przedszkola funkcjonują
w jednakowym systemie wymogów i oczekiwań, to jednak każde dziecko jest inne, każde posiada odmienny temperament, stopień wrażliwości, potencjał poznawczy, różne oczekiwania, dlatego niezbędne jest indywidualne podejście do każdego z nich. To, co dla jednych dzieci jest naturalne i oczywiste, dla innych może stanowić poważny problem.
Z naszych wieloletnich obserwacji wynika, że większość przedszkolaków na samym początku  doświadcza trudnych emocji, czują się zagubione, zdezorientowane, a nawet opuszczone. Dlatego w gronie specjalistów, pedagogów i psychologów postanowiliśmy opracować program mający na celu zminimalizowanie lęków oraz niepokojów dzieci, a także włączenie w proces adaptacji rodziców i opiekunów. Dbamy o to, aby w naszej placówce panowała atmosfera wzajemnego zaufania, dzięki której dzieci czują się bezpieczne.

W pracy z dziećmi i rodzicami stosujemy zarówno metody rozwijające zdolności edukacyjne  i potencjał poznawczy, jak i metody przystosowawcze, czyli obniżające napięcie związane z wejściem w nowe środowisko. Wykorzystujemy zabawy integracyjne, zabawy tematyczne, zabawy relaksacyjne, metody praktycznego działania, obserwację, elementy glottodydaktyki prof. Rocławskiego, Dziecięcą Matematykę E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, elementy metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne oraz najróżniejsze, pomysłowe, atrakcyjne zabawy dowolne, które umilają dziecku czas, robudzają jego ciekawość świata
i integrują z otoczeniem.

Nasz zespół stanowią doświadczeni, wykwalifikowani nauczyciele, dla których praca z małymi dziećmi jest pasją i powołaniem.

MikiLand wychodzi na przeciw potrzebom Rodziny: dzieci znajdą w niej troskliwą opiekę, ciepło, mnóstwo radości i dobrej zabawy, rodzice zaś pewność, że dziecko jest w dobrych rękach profesjonalistów.