loader image

Zadzwoń do nas

Zerówka

Zapewnimy Twojemu dziecku bezpieczną i przyjazną przestrzeń do nauki oraz zabawy. Nasz program w zerówce jest ściśle dostosowany do potrzeb rozwojowych dzieci w tym wieku i uwzględnia wszystkie obszary niezbędne na starcie edukacji.

Zerówka – przygotowanie do kolejnego etapu edukacji

Wprowadzimy Twoje dziecko w świat liter i liczb, zaznajomimy je z podstawami sztuk plastycznych, muzyki, teatru, przyrody. Dbamy nie tylko o rozwój intelektualny, ale też troszczymy się o sferę emocjonalną. Uczymy dzieci, jak radzić sobie ze stresem, jak zachowywać się w trudnych sytuacjach oraz w jaki sposób reagować na porażki i niepowodzenia, które są nieodłączną częścią życia społecznego. Pomagamy dzieciom rozwijać w sobie umiejętności społeczne oraz kształtujemy ich kompetencje w zakresie nawiązywania i podtrzymywania relacji z innymi ludźmi, zarówno z rówieśnikami, jak i z osobami dorosłymi.
Dużą wagę przywiązujemy do rozwoju umiejętności komunikacyjnych naszych podopiecznych. Uczymy dzieci swobodnego i odważnego wypowiadania swoich opinii, dyskutowania, argumentowania i bronienia swoich racji. Szczególną uwagę zwracamy na poprawność konstruowania wypowiedzi, zarówno pod względem lingwistycznym, gramatycznym, jak i artykulacyjnym. Równocześnie podkreślamy znaczenie wsłuchiwania się w potrzeby innych uczestników grupy. Kształtujemy wrażliwość społeczną i empatię oraz szacunek do drugiej osoby. Ważną częścią naszego programu w zerówce jest dbałość o aktywność fizyczną. Proponujemy dzieciom szereg atrakcyjnych zabaw i gier sportowych, które skutecznie wzmacniają u nich zdrowy nawyk codziennego ruchu.
Każdego dnia obserwujemy uważnie Twoje dziecko, aby dostrzec, w jakich obszarach jest szczególnie uzdolnione i robimy wszystko, aby pomóc mu rozwijać jego talenty i indywidualne predyspozycje.

Warszawa-Targówek

Warszawa-Włochy

©2024 mikiland.pl