loader image

Zadzwoń do nas

Żłobek

Zapewniamy profesjonalną i troskliwą opiekę w Warszawie maluszkom od 12 do 36 miesiąca życia. Żłobki to miejsca w naszych placówkach, w których zwracamy szczególną uwagę na dobrostan naszych podopiecznych. Tworzymy przestrzeń przyjazną dzieciom, w której czują się bezpieczne i szczęśliwe. Ich dobre samopoczucie jest dla nas bardzo ważne, ale nie zapominamy o trosce o ich rozwój intelektualny, sensoryczny i ruchowy.

Wszechstronny rozwój dzieci w placówkach Mikiland

W obu naszych żłobkach w Warszawie dbamy nie tylko o ciepłą, rodzinną atmosferę, wyrozumiałość i indywidualne podejście do każdego dziecka. Zapewniamy też rozmaite aktywności, które pozwalają podopiecznym:
  • poznawać świat wszystkimi zmysłami,
  • wykształcać samodzielność w zakresie samoobsługi (spożywania posiłków, mycia rąk, korzystania z toalety),
  • zdobywać kompetencje związane z pracą w grupie,
  • rozwijać kreatywność, zdolności językowe, motoryczne i manualne.
Dajemy podopiecznym możliwość udziału w zajęciach teatralnych, muzycznych i plastycznych, a ponadto powoli zaznajamiamy najmłodszych z podstawowymi zwrotami w języku angielskim.

Profesjonalna i pełna zaangażowania opieka w naszych żłobkach

Zatrudnieni przez nas opiekunowie charakteryzują się pełnym pasji podejściem do pracy. W codziennym działaniu z dziećmi wykorzystują m.in. sprawdzone zabawy integracyjne, tematyczne i relaksacyjne, metodę ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne.
Wybrani przez nas opiekunowie często poszerzają swoje kompetencje zawodowe i mają udokumentowaną praktykę w pracy pedagogicznej. Są otwarci na nowoczesne metody pracy i kładą nacisk na to, co w pedagogice uważa się za najważniejsze: skłonienie się ku potrzebom dziecka i dostrzeganie jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Wykazują się empatią, a do tego są doświadczeni i przygotowani do pracy, a także uważni. Dzięki temu uczą dzieci otwartej i skutecznej komunikacji z otoczeniem, radzenia sobie z trudnymi emocjami i pokonywania obaw, nawiązywania kontaktów i budowania relacji z rówieśnikami oraz rozwiązywania konfliktów.
Motywują dzieci do działania oraz zapewniają im narzędzia do wszechstronnego rozwoju. Wspierają i dowartościowują najmłodszych, co jest ogromnym wsparciem i motywacją w dążeniu do zdobywania przez dzieci nowych umiejętności. Opiekunowie stawiają na stworzenie przyjemnej atmosfery, w której maluchy czują się bezpiecznie. Tylko w takich warunkach dzieci mogą w pełni wykorzystać swoje predyspozycje i rozwijać wszystkie wrodzone i nabyte zdolności.
Członkowie kadry pozostają w kontakcie z rodzicami, rozwiewają ich wątpliwości i udzielają im szczegółowych informacji na temat tego, jak dzieci czuły się i zachowywały w czasie pobytu w placówkach. Wszyscy pracownicy są przeszkoleni w taki sposób, aby zapewnić maluchom bezpieczeństwo, a w razie potrzeby udzielić pierwszej pomocy. Współpracują ze sobą, ze swoimi podopiecznymi i ich rodzicami, aby osiągnąć wspólny cel: dobro dzieci.
Rekrutacja do żłobka prowadzona jest w ramach umowy z m.st. Warszawa na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
Zapraszamy do rejestracji w systemie miejskim (rekrutacja miejska) i wyboru jednej z naszych placówek.

Placówka nr 327 MikiLand - Targówek

Placówka nr 326 MikiLand - Włochy

wspol
Zadanie polegające na organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna, jest realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków m.st. Warszawy.

Warszawa-Targówek

Warszawa-Włochy

©2024 mikiland.pl